Flexenpass (1784m)

Flexenpass (1784m) - die legendäre Südrampe mit den bereits 1895 in den Fels gehauenen Lawinenschutz-Galerien in Richtung Arlbergstrecke

Flexenpass (1784m)
© www.bergstrassen.de